ESPAI  D'ESPIRITUALITAT

FE & COMPROMÍS.

Del sagrament de la Eucaristia.

Els apòstols amb els primers cristians es reunien cada diumenge per celebrar l’eucaristia i així recordar la mort i la resurrecció del Senyor. Memorial de la Fracció del pa, perquè aquest ritu, propi dels àpats jueus, fou utilitzat per Jesús quan beneïa i distribuïa el pa com a cap de taula sobretot al darrer sopar.
És així que els deixebles El reconeixeran després de la seva resurrecció, i amb aquesta expressió els primers cristians designaran les seves reunions eucarístiques. Així tots els qui mengen de l’únic pa partit, que és el Crist, entren en comunió amb Ell i formen un sol cos en Ell. (CEC 790)
perquè on n'hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc allí enmig d'ells”.(Mt 18,20)
Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món”.(Mt 28,20b)
El més gran dels miracles i memorial suprem de la Redempció realitzada per Nostre Senyor Jesucrist mitjançant la seva sang, l'Eucaristia, en quant sacrifici i en quant sagrament, produeix de manera indefectible la unitat de l'Església, la sosté amb la força de la gràcia sobrenatural, la inunda d'alegria inefable i és una ajuda sobrenatural per a alimentar la pietat dels fidels i impulsar-los cap a l’augment de la seva vida cristiana, més encara, cap a la perfecció evangèlica.
Jesús realment present a l’Eucaristia, roman sempre amb nosaltres, i aquesta presència es farà cada vegada més forta, resplendint sobre el món com un sol, assenyalant el començament d’una nova era.

 

bnt

PARAULES PER A LA REFLEXIÓ ==========================

El destí més elevat de l'ésser humà
és servir més que governar.
(A.Einstein)

==========================

La mateixa creació, en posició d'alerta, espera amb il-lusió que els fills de Déu es mostrin d'una vegada a plena llum del dia.
Rm 8,19
==========================

El silenci a vegades vol dir callar,
però el silenci sempre és escoltar.
(M.Delbrel)
==========================

Sortosos els qui escolten la paraula de Déu
i la guarden. Lluc 11,28
==========================

¨Al final serà la conciència la que tindrà l'última paraula, per sobre de les estratègies, de les ideologies i , fins i tot, de les religions¨.
(Cardenal Roger Etchegaray)

==========================

Només l´amor dóna valor a cada cosa.
(Sta. Teresa de Jesús)

Viure el nostre compromís

cristià a l'estil de

Sant Francesc d'Assís.

 

En fraternitat amb

senzillesa i alegria.

 

En comunió amb l'Església

i la família franciscana en

el món.

 

En la Pau i l'Alegria que

ens caracteritza.

 

En respecte i harmonia amb

la creació.

Webs  : OFS-CATALUNYA

CONFERÈNCIES